DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 299 PLN NA TERENIE POLSKI
BEZPIECZNE METODY PŁATNOŚCI
WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI 1-2 DNI ROBOCZE
14 DNI NA ZWROT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozumiemy, że prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są niezwykle ważne i dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać zaufanie odwiedzających naszą stronę internetową i naszych Klientów poprzez zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i poszanowanie prawa do prywatności.

Zawsze będziemy obchodzić się z Twoimi danymi uczciwie i zgodnie z prawem i zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości w zakresie gromadzonych przez nas danych i sposobu ich wykorzystywania.

Nie wypożyczamy ani nie wymieniamy się informacjami o Tobie z innymi organizacjami i firmami.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest właściciel ZEN Fitness Wear.

Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@zen-fitnesswear.com

I. RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE GROMADZIMY

  1. Możemy gromadzić następujące informacje o Tobie:

● twoje imię

● twój wiek lub data urodzenia

● twoja płeć

●twoje dane kontaktowe (adres pocztowy, rozliczeniowy i adres dostawy, numery telefonów i adres e-mail)

● szczegóły Twoich zakupów i zamówień

● informacje o wszelkich usługach, które dla Ciebie świadczymy

● twoje działania związane z przeglądaniem naszych stron internetowych

● dane logowania do Twojego konta, w tym nazwy użytkownika i hasła

● kiedy kupujesz lub zamawiasz produkty i usługi, dane Twojego konta bankowego lub karty płatniczej

● twoje preferencje dotyczące komunikacji i marketingu

● twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankietach

● twoja lokalizacja

● twój adres IP

● twoja korespondencja i komunikacja z nami

● publicznie dostępne dane osobowe, w tym wszelkie udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem platform publicznych i mediów społecznościowych.

  1. Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci.
  2. Wymienione powyżej typy danych nie są wyczerpujące, a w niektórych przypadkach możemy potrzebować zebrać dodatkowe dane do celów określonych w niniejszej polityce lub w celu zapewnienia określonych produktów i usług. Możemy zbierać niektóre z powyższych danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, na przykład podczas zakładania konta na naszych stronach internetowych lub wysyłania wiadomości e-mail do naszego zespołu obsługi klienta. Inne dane osobowe są zbierane pośrednio, na przykład informacje dotyczące przeglądania lub zakupów. Możemy również gromadzić dane osobowe od stron trzecich, które mają Twoją zgodę na przekazanie nam Twoich danych lub z publicznie dostępnych źródeł.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. NEWSLETTER

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu dystrybucji informacji o produktach i akcjach promocyjnych Administratora tj. w celach marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do subskrypcji newslettera. Dane w ograniczonym zakresie mogą być także przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

2. FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe pozyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane do realizacji przesłanego zapytania i ewentualnego dalszego kontaktu, zgodnie z udzieloną zgodą, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji/ odpowiedzi na przesłane zgłoszenie/pytanie. 

3. CHAT, EMAIL

Dane osobowe pozyskane podczas prowadzonych rozmów w formie elektronicznej (e-mail, chat etc.) będą wykorzystywane do realizacji przesłanego zapytania/zgłoszenia oraz ewentualnego dalszego kontaktu, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

4. SKLEP INTERNETOWY

Dane osobowe przekazane Administratorowi podczas rejestracji konta zakupowego w sklepie internetowym będą przetwarzane w celu komunikacji, utrzymania konta klienta (w przypadku rejestracji konta) oraz realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, którego właścicielem jest Administrator, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także w celu wypełnienia obowiązków prawno – skarbowych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania zakupów oraz zarejestrowania się w e-sklepie. Dane mogą być także w ograniczonym zakresie przechowywane w celach statystycznych i archiwalnych. 

5. KONKURSY, ROZDANIA

Dane osobowe pozyskane w związku z organizowanymi przez Administratora konkursami, przetwarzane są w celu umożliwienia udziału w tym konkursie, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody. Ponadto dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane w celach wypełnienia obowiązków podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Pozyskane dane mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli w celu marketingowym, dotyczącym produktów i usług Administratora, na podstawie przesłanki wskazane a art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane w ograniczonym zakresie mogą być także przetwarzane w calach statystycznych i archiwalnych. 

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. 

1. NEWSLETTER

Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z otrzymywania newslettera, wydłużony o czas realizacji złożonego żądania w powyższym zakresie, max. do 30 dni. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie w celach statystycznych i archiwalnych okres przechowywania wynosi 7 lat. 

2. FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane będą przetwarzane do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zakończenia kontaktu, maksymalnie do 6 miesięcy po załatwieniu sprawy, której kontakt dotyczył. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą. 

3. CHAT, EMAIL

Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a po zakończeniu kontaktu maksymalnie do 6 miesięcy. 

4. SKLEP INTERNETOWY

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia dyspozycji usunięcia konta klienta, wydłużony o czas realizacji złożonego w powyższym zakresie żądania, który wynosi do 30 dni. Dalej dane w ograniczonym zakresie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, mogących wyniknąć z dokonanych historycznie zakupów. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym, dane są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie w celach statystycznych i archiwalnych okres przechowywania wynosi 7 lat. 

5. KONKURSY, ROZDANIA

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia danego konkursu, maksymalnie do 30 dni po ogłoszeniu jego wyników. Dane laureatów przechowywane są przez okres wskazany w przepisach podatkowych. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym, przetwarzanie jest możliwe do czasu zgłoszenia, przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. 

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje: 

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

V. PROFILOWANIE

W celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, Administrator stosuje profilowanie. Dane podlegające profilowaniu to m.in. płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia, które służą do selekcji przesyłanych informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb. Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. 

VI. ODBIORCY DANYCH

Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

VII. PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;